اخبار برتر (برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)

اخبار سفر اسرائیل اخبار هواپیمایی شکستن سفر اخبار ETNA مقاله برجسته اخبار گردشگری دولت و بخش عمومی اخبار صنعت مهمان نوازی اخبار بازدید کنندگان بین المللی بازسازی جهانگردی اخبار گردشگری مسافرت رفتن مقصد سفر اخبار مسافرتی ایمنی سفر و موارد اضطراری

اسرائیل روند هشدار دهنده جدیدی را در بستن گردشگری برای مسافران واکسینه شده تعیین می کند

اسرائیل تقریباً کاملاً واکسینه شده است. جهانگردی بین المللی در آستانه شروع 1 ژوئیه بود. یافته جدید مربوط به نوع خطرناک ویروس COVID دلتا ، دولت یهود را وادار به لغو تاریخ افتتاحیه بسیار پربازدید مسافران بین المللی برای بازدید از اسرائیل می کند.

ادامه مطلب

آخرین اخبار (برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)

اخبار کشور

اخبار دسته بندی ها