دسته - اخبار انجمن ها

اخبار مربوط به سازمان ها و انجمن های مسافرتی و گردشگری.
اخبار شامل به روزرسانی در مورد UNWTO ، WTTC ، ETOA ، ICTP ، هیئت گردشگری آفریقا ، ASTA ، USTOA ، PATA ، سازمان های گردشگری اقیانوس آرام جنوبی ، DRV و موارد دیگر است.