دسته - اخبار سفر آذربایجان

آذربایجان ، این کشور و جمهوری شوروی سابق ، به دریای خزر و کوههای قفقاز محدوده آسیا و اروپا محدود شده است. پایتخت آن ، باکو ، به دلیل شهرهای داخلی آن با دیوارهای قرون وسطایی مشهور است. در داخل شهر داخلی کاخ شیروانشاهان واقع شده است ، یک عقب نشینی سلطنتی متعلق به قرن پانزدهم و برج Maiden سنگی با قدمت چند صد ساله ، که بر افق شهر تسلط دارد.