دسته - اخبار سفر استرالیا

استرالیا ، به طور رسمی اتحادیه مشترک المنافع استرالیا ، کشوری مستقل است که شامل سرزمین اصلی قاره استرالیا ، جزیره تاسمانی و بسیاری از جزایر کوچکتر است. این کشور بزرگترین کشور اقیانوسیه و ششمین کشور بزرگ جهان از نظر مساحت است.