دسته - اخبار سفر ایران

اخبار سفر و گردشگری ایران برای بازدید کنندگان. ایران که پارس نامیده می شود و به طور رسمی جمهوری اسلامی ایران ، کشوری در آسیای غربی است. ایران با 82 میلیون سکنه هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است. قلمرو این کشور 18،1,648,195،17 کیلومتر مربع مساحت دارد و دومین کشور بزرگ در خاورمیانه و هفدهمین کشور بزرگ جهان است.

>