دسته - اخبار سفر بلیز

بلیز کشوری است در سواحل شرقی آمریکای مرکزی ، با خط ساحلی دریای کارائیب در شرق و جنگل انبوه در غرب. در خارج از ساحل ، صخره مانع بزرگ بلیز ، مملو از صدها جزیره کم ارتفاع به نام cayes ، میزبان حیات دریایی غنی است. مناطق جنگلی بلیز محل ویرانه های مایا مانند کاراکول است که به دلیل هرم سرسام آور خود مشهور است. کنار تالاب لامانای؛ و آلتون ها ، درست در بیرون شهر بلیز.