دسته - اخبار سفر بوروندی

اخبار سفر و گردشگری بوروندی برای بازدید کنندگان. بوروندی ، به طور رسمی جمهوری بوروندی ، کشوری محصور در خشکی در دره ریفت ریفت است که منطقه دریاچه های بزرگ آفریقا و آفریقای شرقی به هم می پیوندند.