دسته - اخبار سفر کنگو ، جمهوری دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک کنگو ، همچنین به عنوان DR Congo ، DRC ، DROC ، Congo-Kinshasa یا به سادگی کنگو شناخته می شود ، کشوری است که در آفریقای مرکزی واقع شده است. در گذشته زایر نامیده می شد. این کشور ، از نظر مساحت ، بزرگترین کشور در جنوب صحرای آفریقا ، دومین کشور بزرگ در کل آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ در جهان است.