دسته - اخبار سفر در لسوتو

اخبار سفر و گردشگری لسوتو برای بازدید کنندگان. لسوتو ، پادشاهی مرتفع و محصور در خشکی که توسط آفریقای جنوبی محاصره شده است ، توسط شبکه ای از رودخانه ها و رشته کوهها از جمله قله Thabana Ntlenyana با ارتفاع 3,482،19 متر عبور می کند. در فلات Thaba Bosiu ، نزدیک پایتخت لسوتو ، ماسرو ، ویرانه هایی متعلق به قرن نوزدهم پادشاهی پادشاه Moshoeshoe I. وجود دارد. Thaba Bosiu مشرف به کوه نماد Qiloane ، نمادی ماندگار از مردم باسوتو ملت است.