دسته - اخبار سفر مالی

اخبار سفر و گردشگری مالی برای مسافران و متخصصان سفر. مالی ، به طور رسمی جمهوری مالی ، کشوری محصور در خشکی در آفریقای غربی است. مالی هشتمین کشور بزرگ آفریقا با مساحت کمی بیش از 1,240,000،19.1،67 کیلومتر مربع است. جمعیت مالی 25 میلیون نفر است. 2017٪ از جمعیت آن در سال XNUMX زیر XNUMX سال تخمین زده شده است. پایتخت آن باماکو است.