دسته - اخبار سفر کویت

اخبار سفر و جهانگردی کویت برای بازدید کنندگان. کویت ، رسماً ایالت کویت ، کشوری در آسیای غربی است. این کشور در لبه شمالی عربستان شرقی و در نوک خلیج فارس واقع شده و با عراق و عربستان سعودی مرز مشترک دارد. از سال 2016 ، کویت 4.5 میلیون نفر جمعیت دارد: 1.3 میلیون نفر از مردم کویت و 3.2 میلیون نفر از این کشور مهاجران هستند.