دسته - اخبار سفر گابن

گابن ، کشوری در امتداد ساحل اقیانوس اطلس آفریقای مرکزی ، دارای مناطق قابل توجهی از پارک های حفاظت شده است. زمین ساحلی جنگلی پارک ملی معروف Loango اش ، انواع حیوانات وحشی ، از گوریل ها و اسب های آبی گرفته تا نهنگ ها را پناه می دهد. پارک ملی لوپه بیشتر از جنگل های بارانی تشکیل شده است. پارک ملی آکنده به دلیل جنگل های حرا و سواحل جزر و مدی شهرت دارد.