دسته - اخبار سفر گواتمالا

اخبار سفر و جهانگردی گواتمالا برای بازدید کنندگان. گواتمالا ، یک کشور آمریکای مرکزی در جنوب مکزیک ، محل آتشفشان ها ، جنگل های بارانی و سایت های باستانی مایا است. پایتخت ، شهر گواتمالا ، دارای کاخ ملی باشکوه فرهنگ و موزه ملی باستان شناسی و قوم شناسی است. آنتیگوا ، غرب پایتخت ، شامل بناهای استعماری اسپانیا است. دریاچه آتیتلان که در یک دهانه آتشفشانی عظیم شکل گرفته است ، توسط مزارع قهوه و روستاها احاطه شده است.