دسته - اخبار سفر گینه استوایی

اخبار سفر و گردشگری گینه استوایی برای بازدید کنندگان. گینه استوایی کشوری در آفریقای مرکزی است که از سرزمین اصلی ریو مونی و 5 جزیره دریایی آتشفشانی تشکیل شده است. پایتخت مالابو ، در جزیره بیوکو ، دارای معماری استعماری اسپانیا است و قطب صنعت نفت مرفه این کشور است. ساحل Arena Blanca آن پروانه های فصل خشک را ترسیم می کند. جنگل گرمسیری پارک ملی مونت آلن سرزمین اصلی ، گوریل ها ، شامپانزه ها و فیل ها را در خود جای داده است.