دسته - جلسه اخبار صنعت

اخبار MICE درباره جلسات ، مشوق ها و رویدادها. همایش ها ، کارگاه ها ، جلسات شرکت مکان های ملاقات ، به عنوان صنعت مسافرت و گردشگری MICE شناخته می شود.

اینجا کلیک کنید برای بررسی جلسات. سفر ، وبلاگ جدید ما برای جلسه صنعت تشویق.