نویسنده - الیزابت لانگ - ویژه eTN

ایتالیای جدید

هنگام عبور از مرز سوئیس / ایتالیا در کیاسو ، در یک طرف پلیس سوئیس وجود داشت بدون ...

ایتالیا تعطیل است

طلسم سرد غیرمعمول که توسط سیستم آب و هوای سیبری آورده شده است تا جنوب ...

هرج و مرج در فرودگاه مونیخ

اسطوره اسکی ایالات متحده لیندزی وون هنگامی که در پرواز لوفت هانزا گیر کرد ، توییتر اضطراری ارسال کرد ...