نویسنده - یورگن تی اشتاینمتز

چرا Timeshares مرده است

Timeshare قبلاً در خیابان ها جلوتر از بقیه صنعت سفر بود ، "می گوید اندرو کوپر - مدیر عامل شرکت ...