نویسنده - هون ادموند بارتلت ، وزیر گردشگری جامائیکا