اخبار مسافرتی

تأسیس اولین شرکت خصوصی هواپیمایی در یمن

زبان خود را انتخاب
نقشه یمن1_1199941785
نقشه یمن1_1199941785
نوشته شده توسط سردبیر

شرکت ملی هواپیمایی یمن و شرکت اسلامی در حال توسعه بخش خصوصی ، وابسته به بانک اسلامی توسعه ، روز سه شنبه از تاسیس شرکت پروازهای داخلی "ال سعیدا" با سرمایه 80 میلیون دلار خبر دادند.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

شرکت ملی هواپیمایی یمن و شرکت اسلامی در حال توسعه بخش خصوصی ، وابسته به بانک اسلامی توسعه ، روز سه شنبه از تاسیس شرکت پروازهای داخلی "ال سعیدا" با سرمایه 80 میلیون دلار خبر دادند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی ، رئیس اداره کل سرمایه گذاری صلاح العطار با بیان اینکه این مرجع برای موفقیت این پروژه کلیه امکانات را ارائه می دهد ، گفت: این پروژه بخش حمل و نقل را بهبود می بخشد زیرا این امر در بخش گردشگری تأثیر منفی خواهد گذاشت.

طبق این برنامه ، این شرکت پروازهای خود را تا سه ماهه دوم سال جاری با چهار هواپیما آغاز می کند. پس از سه سال ، فرآیند سهامداری توسط بانک اسلامی توسعه آغاز می شود. ال سعیده حداقل یک پرواز روزانه به هر هشت فرودگاه داخلی کشور انجام می دهد. روزانه پنج پرواز به عدن ، چهار پرواز روزانه به فرودگاه الریان در حضرموت و سه پرواز روزانه به فرودگاه حدیده و همچنین سه پرواز به فرودگاه تعز.

یک شرکت آمریکایی پروژه راه اندازی شرکت ال سعیده را آماده کرده است. این شرکت پروازهای محلی را انجام می دهد که به بخش گردشگری در کشور کمک می کند و همچنین با قیمت های رقابتی خود باعث تشویق و افزایش حرکت مردم محلی بین استان ها می شود.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
>