اخبار

قبل از باز شدن JetAmerica تا می شود

بوئینگ -737-800-جتامریکا
بوئینگ -737-800-جتامریکا
نوشته شده توسط سردبیر

JetAmerica رسماً در ماه آگوست از زمین خارج نخواهد شد.
مقاله را امروز در USA بخوانید: http://www.usatoday.com/travel/flights/item.aspx؟type=blog&ak=68494789.blog

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

JetAmerica رسماً در ماه آگوست از زمین خارج نخواهد شد.
مقاله را امروز در USA بخوانید: http://www.usatoday.com/travel/flights/item.aspx؟type=blog&ak=68494789.blog

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

درباره نویسنده

سردبیر

سردبیر ، لیندا هوهولز است.