دهکده هیلتون هاوایی: در آستانه اعتصاب

تعطیلات هیلتون-گرند
تعطیلات هیلتون-گرند

مجوز اعتصاب پس از هفته ها مذاکره با هیلتون برای انعقاد قرارداد 1,700 روستای هیلتون هاوایی صادر می شود. کارگران کارگران شکایت دارند که هنوز به مسائل کلیدی خاص هتل رسیدگی نکرده است.

دزیره هی ، عضوی از بخش حسابداری دهکده هیلتون هاوایی ، به اعتصاب بله رأی مثبت داد: "من رأی مثبت دادم زیرا از فناوری و اتوماسیون تلفیق مشاغل خسته شده ام - یعنی یک نفر بیش از یک نوع کار انجام می دهد. ما در حال حاضر موقعیت های زیادی را از دست داده ایم. فناوری اجتناب ناپذیر است اما ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مشاغل ما امن هستند. "

بیشتر بخوانید

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اخبار مرتبط