مخالفان مسلح سرمایه گذاری چین در پاکستان هتلی پنج ستاره را هجوم آوردند

پالیست
پالیست

مقامات گفتند که سه فرد مسلح به هتل پنج ستاره Pearl-Continental Hotel Gwadain un در ایالت بلوچستان پاکستان یورش بردند و حداقل یک نفر را کشتند. سخنگوی هتل گفت که به دلیل ماه رمضان میهمانان و کارمندان زیادی وجود ندارد.

همه مهمانان قادر به تخلیه مهمانان و کارکنان بودند. افسران امنیتی توانستند هر سه مهاجم را بکشند.

به گفته ستیزه جویان ، هدف سرمایه گذاران چینی بودند. چین ده ها میلیون دلار در منطقه در پاکستان سرمایه گذاری می کند.

Overlooking the Arabian Sea, Zaver Pearl-Continental Hotel Gwadar is located on the majestic Koh-e-Batil Hill, south of West Bay on Fish Harbour Road. The five-star hotel is ideal for both و مسافران تفریحی

ارتش آزادی خواه بلوچستان گفت که این حمله را برای هدف قرار دادن چینی ها و سایر سرمایه گذاران انجام داده است. ستیزه جویان در بلوچستان با سرمایه گذاری چین مخالفت می کنند و می گویند این سود چندانی برای مردم محلی ندارد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اخبار مرتبط