اخبار بازدید کنندگان بین المللی اخبار سفر نپال دیگر اخبار گردشگری اخبار انجمن های سفر به روز رسانی مقصد سفر اخبار مسافرتی اسرار سفر اخبار سفر سیم تصویری

بازسازی سفر از دیدگاه نپال

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

دیپاک جوشی یکی از رهبران شبکه جهانی گردشگری ، یک گروه جهانی از متخصصان سفر در 127 کشور است که در مورد بحران COVID-19 و یک راه پیش رو بحث می کنند. او به خاطر می آورد که بحث به مدت یک سال در جریان بود و در 5 مارس 2020 در برلین آغاز شد

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل