اخبار هواپیمایی اخبار فرودگاه اخبار هواپیمایی شکستن سفر اخبار اخبار سفر تجاری اخبار سفر اروپا اخبار آلمان اخبار بازدید کنندگان بین المللی فرصت های سرمایه گذاری دیگر اطلاعیه مطبوعاتی اخبار مسئول گردشگری اخبار گردشگری بحث گردشگری اخبار حمل و نقل به روز رسانی مقصد سفر اخبار مسافرتی اسرار سفر فناوری سفر اخبار سفر سیم

Fraport شناسایی اتوماتیک پلاک خودرو را در CargoCity South فرودگاه فرانکفورت معرفی می کند

زبان خود را انتخاب
Fraport شناسایی اتوماتیک پلاک خودرو را در CargoCity South فرودگاه فرانکفورت معرفی می کند
Fraport شناسایی اتوماتیک پلاک خودرو را در CargoCity South فرودگاه فرانکفورت معرفی می کند
نوشته شده توسط هری جانسون

فناوری جدیدی که روند رانندگی به CargoCity South FRA را خودکار می کند

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
  • CargoCity South یکی از پرترددترین قسمتهای فرودگاه است
  • سیستم دوربین نوآور پلاک بازدیدکنندگان ورودی را خوانده و آنها را در برابر مجموعه داده های ذخیره شده بررسی می کند
  • فناوری جدید در مقایسه با رویکرد قدیمی صرفه جویی در وقت واقعی را به همراه دارد
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
>