حلیم علی، داکا، بنگلادش

علی حکیم، بنگلادش

حلیم علی اهل داکا، بنگلادش است

او بیش از 50 سال است که در صنعت سفر و گردشگری فعالیت می کند.

او پیشگام در توسعه گردشگری بنگلادش است و جوایز ملی و بین المللی متعددی را به دلیل مشارکت در آوردن گردشگری بنگلادش به جهان دریافت کرده است.

حلیم علی عضو هیئت مدیره بسیاری از سازمان های مسافرتی و گردشگری در بنگلادش و خارج از کشور است.

او در حال حاضر رئیس انجمن بین‌المللی هتل‌های بنگلادش و یکی از اعضای آن است شبکه جهانی گردشگری

حلیم همچنین انتشارات یک نشریه اخبار گردشگری است که او 35 سال پیش تأسیس کرد.

[ایمیل محافظت شده]

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اخبار مرتبط