کاربرد دارویی جدید درمان تومورهای جامد پیشرفته

دیوید هانگ، پزشك، مؤسس، گفت: «تصویب برنامه IND ما برای NUV-868 نقطه عطف مهمی برای Nuvation Bio است، زیرا چهارمین IND در 14 ماه گذشته در سراسر خط لوله عمیق درمان‌های سرطانی نوآورانه ما است که انواع مختلف تومور را هدف قرار می‌دهد.» ، رئیس و مدیر اجرایی Nuvation Bio. ما از گزینش پذیری و بهبود بالقوه تحمل پذیری نشان داده شده توسط NUV-868 در مطالعات پیش بالینی دلگرم هستیم و مشتاقانه منتظر پیشبرد این برنامه در مرحله توسعه فاز 1 در اواسط سال 2022 هستیم.

NUV-868 BRD4 را که یکی از اعضای کلیدی خانواده BET است که به طور اپی ژنتیکی پروتئین هایی را که رشد و تمایز تومور را کنترل می کنند، تنظیم می کند، مهار می کند. NUV-868 به گونه ای طراحی شده است که برای BD2 انتخابی تر از BD1 باشد تا از سمیت های محدود کننده درمانی سایر مهارکننده های BRD4 مانند سمیت های گوارشی (GI) و مغز استخوان جلوگیری شود. مطالعات پیش بالینی نشان داده است که NUV-868 تقریباً 1,500 برابر بیشتر از BD2 برای BD1 انتخابی است. مهارکننده‌های غیرانتخابی BD1/2 در حال توسعه با مشکلات تحمل‌پذیری همراه بوده‌اند که احتمالاً به دلیل مهار بیش از حد BD1 است.

با پاکسازی این IND برای NUV-868 در تومورهای جامد پیشرفته، Nuvation Bio مطالعه فاز 1/2 NUV-868 را به عنوان یک درمان مونوتراپی و در ترکیب با اولاپاریب یا انزالوتامید در انواع مختلف تومور آغاز خواهد کرد. این پروتکل (NUV-868-01) با مطالعه افزایش دوز تک درمانی فاز 1 در بیماران تومور جامد پیشرفته آغاز خواهد شد. سپس یک مطالعه فاز 1b برای بررسی NUV-868 در ترکیب با اولاپاریب در بیماران سرطان تخمدان، سرطان پانکراس، mCRPC و TNBC قبلاً درمان شده و در ترکیب با انزالوتامید برای بیماران mCRPC و سپس مطالعه فاز 2b برای بررسی بیشتر ایمنی و اثربخشی آغاز خواهد شد. پس از تعیین دوز ترکیبی توصیه شده فاز 2. یک مطالعه تک درمانی فاز 2 نیز در بیماران mCRPC نیز برای بررسی بیشتر ایمنی و اثربخشی آغاز خواهد شد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اخبار مرتبط