ازبکستان ایرویز: منبع تغذیه فرودگاه های ازبکستان به طور کامل بازسازی شد
ازبکستان ایرویز: منبع تغذیه فرودگاه های ازبکستان به طور کامل بازسازی شد

شرکت هواپیمایی ازبکستان ایرویز امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برق فرودگاه های نمنگان، قارشی، ترمز، بخارا و فرغانه از ساعات اولیه روز چهارشنبه به طور کامل برقرار شده است.

صبح روز سه شنبه، قطعی گسترده برق در جنوب قزاقستان، تقریباً تمام قرقیزستان و شرق ازبکستان گزارش شد که باعث تعلیق فعالیت در فرودگاه ها شد و بر حمل و نقل ریلی و تاسیسات در بسیاری از شهرها از جمله بیشکک، تاشکند و آلماتی تأثیر گذاشت.

به گفته خطوط هوایی ازبکستان، برق تمام فرودگاه های ازبکستان امروز به طور کامل برقرار شد.

وزارت انرژی ازبکستان و قرقیزستان علت خاموشی شدید برق را یک حادثه در شبکه برق قزاقستان عنوان کردند.

اپراتور شبکه برق قزاقستان KEGOK به نوبه خود توضیح داد که یک خط برق ترانزیت به دلیل عدم تعادل شبکه در قرقیزستان و ازبکستان بارگذاری شده است.

 

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل