اخبار مسافرتی

شرم الشیخ و وضعیت جهانگردی

زبان خود را انتخاب
sandy_lynnandfakkir_ Raouf
sandy_lynnandfakkir_ Raouf
نوشته شده توسط

با یک زن جذاب آمریکایی آشنا شوید که اکنون مصر را خانه خود می نامد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

با یک زن جذاب آمریکایی آشنا شوید که اکنون مصر را خانه خود می نامد. لین رئوف و شوهر مصری اش فاکر سه استراحتگاه ایجاد کرده اند. خورشید ، ماه و ستاره که در طول سالها خانه ای دور از خانه بوده است.
آنها امروز از شرم الشیخ به Sandy می پیوندند تا ثبات سیاسی در منطقه و وضعیت گردشگری در شرم را گزارش دهند.


برای گوش دادن اینجا کلیک کنید

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
>