اخبار

JAL هزینه سوخت سوخت بین المللی را کاهش می دهد

0a8_685
0a8_685
نوشته شده توسط سردبیر

Japan Airlines (JAL) has requested for approval from the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) to decrease the current level of fuel surcharge on all international pa

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

Japan Airlines (JAL) has requested for approval from the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) to decrease the current level of fuel surcharge on all international passenger tickets issued between October 1 and November 30, 2011.

JAL sets fuel surcharge levels bimonthly based on the 2-month average price of Singapore kerosene-type jet fuel. The price of Singapore kerosene-type jet fuel during the two month period of June and July 2011 averaged US$128.02 per barrel. With reference to the fuel surcharge benchmark list for the fiscal year of 2011 (see below), this corresponds to Zone G of fuel surcharges which range from 2,500 yen on a Japan – Korea ticket to 25,000 yen on a Japan – USA ticket per person per sector flown, on tickets purchased in Japan.

این سطح از هزینه اضافی برای کلیه بلیط های مسافر بین المللی که از اول اکتبر تا 1 نوامبر 30 صادر می شوند اعمال می شود.

Fuel Surcharge for the period: October 1 – November 30, 2011*

Current Level: Zone H
(Applicable till Sep. 30, 2011)
Revised Level : Zone G
(With effect from Oct. 1, 2011)

بر اساس قیمت متوسط ​​سوخت:
بشکه 132.66 دلار آمریکا
بشکه 128.02 دلار آمریکا

مسیر (برای هر نفر در هر بخش پرواز)
برای فروش در ژاپن
برای فروش در خارج از ژاپن
برای فروش در ژاپن
برای فروش در خارج از ژاپن

ژاپن - کره
3,000 JPY
دلار آمریکا 35.00
2,500 JPY
دلار آمریکا 29.00

ژاپن- چین *1
JPY 4,500*1
دلار آمریکا 52.00
7,000 JPY
دلار آمریکا 81.00

ژاپن- هنگ کنگ ، تایوان
8,500 JPY
دلار آمریکا 98.00

ژاپن- گوام ، پالائو ، فیلیپین ، ویتنام ،
9,500 JPY
دلار آمریکا 110.00
8,000 JPY
دلار آمریکا 92.00

ژاپن- مالزی ، سنگاپور ، تایلند
15,500 JPY
دلار آمریکا 179.00
13,000 JPY
دلار آمریکا 150.00

ژاپن- هاوایی ، هند ، اندونزی
18,500 JPY
دلار آمریکا 213.00
16,000 JPY
دلار آمریکا 185.00

ژاپن- کانادا ، اروپا ، خاورمیانه ، اقیانوسیه ، ایالات متحده آمریکا (به جز هاوایی)
29,000 JPY
دلار آمریکا 335.00
25,000 JPY
دلار آمریکا 288.00

*1: Application to impose a fuel surcharge of 8,500 on the route between Japan and China for the months of August and September has not been approved at the time of this release. As such, the surcharge remains at 4,500.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد سیاست اضافی سوخت JAL ، لطفاً به http://www.jal.co.jp/fa/inter/fuel/detail.html مراجعه کنید

- هزینه اضافی شامل پروازهایی است که توسط شرکت هواپیمایی ژاپن انجام می شود و همچنین پروازهای دارای کد مشترک که توسط شرکت های هواپیمایی دیگر انجام می شود.
- سطح برنامه ریزی شده برای اضافه شدن سوخت منوط به تأیید دولت است

فهرست معیارهای اضافی سوخت برای سال مالی 2011 (برای سال منتهی به 31 مارس 2012)

برای راحتی مشتری و آژانس های مسافرتی ، نمودار زیر جزئیات معیارهای قیمت سوخت (دلار / بشکه دلار) JAL را برای تعیین مقدار اضافی سوخت (JPY) در بلیط های هر نفر برای هر بخش پرواز ارائه می دهد.

لیست معیارها

A
B
C
D

قیمت سوخت (دلار آمریکا / بشکه)

پرچین نفت سفید سنگاپور
زیر 60 دلار آمریکا
از 60 دلار آمریکا - زیر 70 دلار آمریکا
از 70 دلار آمریکا - زیر 80 دلار آمریکا
از 80 دلار آمریکا - زیر 90 دلار آمریکا
از 90 دلار آمریکا - زیر 100 دلار آمریکا

ژاپن - کره
بدون هزینه اضافی سوخت
200 JPY
300 JPY
500 JPY
1,000 JPY

ژاپن - چین ، هنگ کنگ ، تایوان
500 JPY
1,500 JPY
2,500 JPY
3,500 JPY

ژاپن - گوام ، فیلیپین ، پالائو ، ویتنام
1,000 JPY
2,000 JPY
3,000 JPY
4,000 JPY

ژاپن - مالزی ، سنگاپور ، تایلند
1,500 JPY
3,000 JPY
4,500 JPY
6,500 JPY

ژاپن - هاوایی ، هند ، اندونزی
2,000 JPY
4,000 JPY
6,000 JPY
8,500 JPY

ژاپن - کانادا ، اروپا ، خاورمیانه ، اقیانوسیه ، ایالات متحده (به استثنای هاوایی)
3,500 JPY
7,000 JPY
10,500 JPY
14,000 JPY

لیست معیارها
E
F
G
H
I

قیمت سوخت (دلار آمریکا / بشکه)

پرچین نفت سفید سنگاپور
از 100 دلار آمریکا - زیر 110 دلار آمریکا
از 110 دلار آمریکا - زیر 120 دلار آمریکا
از 120 دلار آمریکا - زیر 130 دلار آمریکا
از 130 دلار آمریکا - زیر 140 دلار آمریکا
از 140 دلار آمریکا - زیر 150 دلار آمریکا

ژاپن - کره
1,500 JPY
2,000 JPY
2,500 JPY
3,000 JPY
3,500 JPY

ژاپن - چین ، هنگ کنگ ، تایوان
4,500 JPY
5,500 JPY
7,000 JPY
8,500 JPY
9,000 JPY

ژاپن - گوام ، فیلیپین ، پالائو ، ویتنام
5,000 JPY
6,500 JPY
8,000 JPY
9,500 JPY
11,000 JPY

ژاپن - مالزی ، سنگاپور ، تایلند
8,500 JPY
10,500 JPY
13,000 JPY
15,500 JPY
17,000 JPY

ژاپن - هاوایی ، هند ، اندونزی
11,000 JPY
13,500 JPY
16,000 JPY
18,500 JPY
20,500 JPY

ژاپن - کانادا ، اروپا ، خاورمیانه ، اقیانوسیه ، ایالات متحده (به استثنای هاوایی)
17,500 JPY
21,000 JPY
25,000 JPY
29,000 JPY
32,000 JPY

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

درباره نویسنده

سردبیر

سردبیر ، لیندا هوهولز است.