این شرکت هواپیمایی گفت که برای تأمین بودجه این طرح با احزاب مختلف به ترتیب به دو ترانزیت به مبلغ 900 میلیون دلار و 316 میلیون دلار توافق کرده است.

اولین transh همچنین شامل جمع آوری 220 میلیون دلار تعهدات موجود و همچنین 168.5 میلیون دلار بدهی صادر شده به Advent ، 30٪ سهامدار LifeMiles است. در ازای دریافت بخشی از بدهی و 26.5 میلیون دلار پول نقد اضافی ، شرکت آویانکا در نظر دارد 19.9٪ از سهام Advent را با گزینه خرید 10.1٪ باقی مانده در آینده خریداری کند. این گروه در حال حاضر 70٪ باقیمانده LifeMiles را کنترل می کند.

کل مقاله CH CH را بخوانید: