اخبار

مالزی در سال 2012 شاهد افزایش ورود گردشگران است

زبان خود را انتخاب
جهانگردی مالزی
جهانگردی مالزی
نوشته شده توسط سردبیر

LOS ANGELES, California – Malaysia recorded an overall growth of 1.2 percent in tourist arrivals for the first 5 months of this year, from 9,323,827 in 2011 to 9,438,592 in 2012.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

LOS ANGELES, California – Malaysia recorded an overall growth of 1.2 percent in tourist arrivals for the first 5 months of this year, from 9,323,827 in 2011 to 9,438,592 in 2012. Arrivals from the United States and Canada to Malaysia both saw a greater increase compared to the same period last year, 16.9 percent and 1.3 percent, respectively.

Total receipts by tourists from January to May 2012, rose by 1.9 percent, generating US$6.89 billion (RM21.8 billion) for the country’s revenue. Dato’ Sri Dr. Ng Yen Yen, the Tourism Minister, said that in line with the Malaysia Tourism Transformation Plan 2020, which aims to receive 36 million tourist arrivals and RM168 billion in receipts by 2020, it is important for Malaysia to shift its focus on growing yield per tourist rather than to rely heavily on tourist arrival growth.

Recognized as one of the national key economic areas, the tourism industry remains one of the major contributors to gross national income, foreign exchange earnings, and employment. In 2011, tourism ranked as the seventh largest contributor and the third largest foreign exchange earner. The tourism industry in 2010 provided 1.8 million jobs to the country.

Malaysia, represented by the Malaysia Tourism Promotion Board, is a member of the شورای بین المللی شرکای گردشگری (ICTP) ، یک ائتلاف مسافرتی مردمی و گردشگری با سرعت رشد سریع از مقصد جهانی متعهد به خدمات با کیفیت و رشد سبز است.

For more information about Malaysia, please go to http://corporate.tourism.gov.my/mediacentre.asp?page=news_desk&news_id=703&subpage=Media_Releases .

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

درباره نویسنده

سردبیر

سردبیر ، لیندا هوهولز است.