NYSE و Nasdaq با نزدیک شدن طوفان سندی به مدت 2 روز بسته می شوند

0a13_2
0a13_2

برای اولین بار از سال 1885، بورس اوراق بهادار نیویورک و نزدک برای دو نفر بسته می شود روزها، با نزدیک شدن طوفان سندی به ساحل شرقی.

بازگشایی برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، اما نمی توان گفت دقیقا چه زمانی این اتفاق می افتد. با توجه به زمان بندی، تعطیلی بورس در پایان ماه می تواند تاثیرات جدی بر بازارهای مالی و اقتصاد داشته باشد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
برای این پست برچسبی وجود ندارد.