اخبار

گزارش US Airways ضریب بار بار در دسامبر را ثبت کرده است

0a11_128
0a11_128
نوشته شده توسط سردبیر

TEMPE ، آریزاز - گروه هواپیمایی US Airways ، Inc نتایج ترافیک دسامبر ، سه ماهه چهارم و سال 2012 را اعلام کرد.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

TEMPE ، آریزاز - گروه هواپیمایی US Airways ، Inc نتایج ترافیک دسامبر ، سه ماهه چهارم و سال 2012 را اعلام کرد. مایل اصلی مسافر (RPM) برای ماه 5.0 میلیارد بود که 1.3 درصد نسبت به دسامبر 2011 افزایش داشت. ظرفیت اصلی 6.0 میلیارد مایل صندلی موجود (ASM) بود که 0.2 درصد نسبت به دسامبر 2011 کاهش داشت. ضریب بار اصلی مسافر 83.1 درصد برای ماه دسامبر ، در مقایسه با دسامبر 1.2 ، 2011 واحد افزایش دارد.

اسکات کربی ، رئیس US Airways گفت ، "درآمد مسافر تلفیقی (خط اصلی و اکسپرس) ماه دسامبر ما به ازای هر مایل صندلی موجود (PRASM) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً چهار درصد افزایش یافته است. من می خواهم از تیم 32,000 کارمندی ما بخاطر انجام وظیفه برجسته مراقبت از مشتریان در سال 2012 ضمن تنظیم سوابق عملیاتی متعدد از جمله عزیمت و ورود به موقع ، فاکتور تکمیل و کار با چمدان ، تشکر و تبریک بگویم. ما مشتاقانه منتظر ادامه این روند تا سال نو و بعد از آن هستیم. "

همانطور که به وزارت حمل و نقل ایالات متحده گزارش شد ، عملکرد به موقع US Airways 82.8 درصد برای ماه دسامبر با ضریب تکمیل 99.3 درصد بود.

در زیر خلاصه نتایج ترافیک گروه هواپیمایی US Airways برای ماه ، سه ماهه چهارم و تمام سال منتهی به 31 دسامبر 2012 و 2011 ، شامل پروازهای اصلی و همچنین پروازهای US Airways Express که توسط شرکت های تابعه PSA Airlines و Piedmont Airlines انجام می شود.

خطوط هوایی ایالات متحده

دسامبر

2012
2011
تغییر دادن

مایل اصلی مسافر درآمد اصلی (000)

داخلی
3,888,164
3,801,130
2.3
%

اطلس
651,000
695,605
(6.4)
%

لاتین
433,241
413,144
4.9
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد اصلی
4,972,405
4,909,879
1.3
%

خط اصلی صندلی های موجود (000)

داخلی
4,588,632
4,561,746
0.6
%

اطلس
849,255
918,754
(7.6)
%

لاتین
547,321
515,494
6.2
%

مجموع مایل های صندلی موجود در خط اصلی
5,985,208
5,995,994
(0.2)
%

فاکتور بار اصلی (٪)

داخلی
84.7
83.3
1.4
امتیاز

اطلس
76.7
75.7
1.0
امتیاز

لاتین
79.2
80.1
(0.9)
امتیاز

عامل اصلی بار اصلی
83.1
81.9
1.2
امتیاز

برنامه های اصلی

داخلی
3,931,176
3,896,288
0.9
%

اطلس
159,445
171,417
(7.0)
%

لاتین
311,372
304,397
2.3
%

کل برنامه های اصلی
4,401,993
4,372,102
0.7
%

ربع به تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

مایل اصلی مسافر درآمد اصلی (000)

داخلی
11,620,687
11,114,145
4.6
%

اطلس
2,164,499
2,296,835
(5.8)
%

لاتین
1,087,117
1,067,347
1.9
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد اصلی
14,872,303
14,478,327
2.7
%

خط اصلی صندلی های موجود (000)

داخلی
13,415,715
13,126,185
2.2
%

اطلس
2,777,855
2,969,489
(6.5)
%

لاتین
1,352,462
1,323,028
2.2
%

مجموع مایل های صندلی موجود در خط اصلی
17,546,032
17,418,702
0.7
%

فاکتور بار اصلی (٪)

داخلی
86.6
84.7
1.9
امتیاز

اطلس
77.9
77.3
0.6
امتیاز

لاتین
80.4
80.7
(0.3)
امتیاز

عامل اصلی بار اصلی
84.8
83.1
1.7
امتیاز

برنامه های اصلی

داخلی
12,027,673
11,779,280
2.1
%

اطلس
533,680
566,907
(5.9)
%

لاتین
789,228
789,907
(0.1)
%

کل برنامه های اصلی
13,350,581
13,136,094
1.6
%

سال تا تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

مایل اصلی مسافر درآمد اصلی (000)

داخلی
46,662,335
45,087,640
3.5
%

اطلس
10,741,122
10,792,122
(0.5)
%

لاتین
5,032,878
4,899,106
2.7
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد اصلی
62,436,335
60,778,868
2.7
%

خط اصلی صندلی های موجود (000)

داخلی
54,508,319
53,155,839
2.5
%

اطلس
13,604,210
13,453,752
1.1
%

لاتین
6,098,560
5,993,474
1.8
%

مجموع مایل های صندلی موجود در خط اصلی
74,211,089
72,603,065
2.2
%

فاکتور بار اصلی (٪)

داخلی
85.6
84.8
0.8
امتیاز

اطلس
79.0
80.2
(1.2)
امتیاز

لاتین
82.5
81.7
0.8
امتیاز

عامل اصلی بار اصلی
84.1
83.7
0.4
امتیاز

برنامه های اصلی

داخلی
47,928,705
46,656,489
2.7
%

اطلس
2,643,706
2,663,244
(0.7)
%

لاتین
3,705,464
3,639,075
1.8
%

کل برنامه های اصلی
54,277,875
52,958,808
2.5
%

یادداشت:

1)
کانادا ، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده در نتایج داخلی گنجانده شده اند.

2)
اعداد لاتین شامل کارائیب است.

خطوط هوایی US Airways (خطوط هوایی پیدمونت ، خطوط هوایی PSA)

دسامبر

2012
2011
تغییر دادن

مایل مسافری اکسپرس درآمد (000)

داخلی
209,664
181,696
15.4
%

مایل های صندلی اکسپرس موجود (000)

داخلی
279,142
255,682
9.2
%

فاکتور بار سریع (٪)

داخلی
75.1
71.1
4.0
امتیاز

توضیحات سریع

داخلی
690,830
634,160
8.9
%

ربع به تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

مایل مسافری اکسپرس درآمد (000)

داخلی
641,080
572,758
11.9
%

مایل های صندلی اکسپرس موجود (000)

داخلی
831,189
773,879
7.4
%

فاکتور بار سریع (٪)

داخلی
77.1
74.0
3.1
امتیاز

توضیحات سریع

داخلی
2,127,243
1,985,558
7.1
%

سال تا تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

مایل مسافری اکسپرس درآمد (000)

داخلی
2,444,111
2,298,451
6.3
%

مایل های صندلی اکسپرس موجود (000)

داخلی
3,299,122
3,152,186
4.7
%

فاکتور بار سریع (٪)

داخلی
74.1
72.9
1.2
امتیاز

توضیحات سریع

داخلی
8,246,941
7,895,309
4.5
%

یادداشت:

1)
کانادا در نتایج داخلی گنجانده شده است.

گروه تلفیقی US Airways، Inc.

دسامبر

2012
2011
تغییر دادن

درآمد تلفیقی مسافران مایل (000)

داخلی
4,097,828
3,982,826
2.9
%

اطلس
651,000
695,605
(6.4)
%

لاتین
433,241
413,144
4.9
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد تلفیقی
5,182,069
5,091,575
1.8
%

مایل های صندلی موجود تلفیقی (000)

داخلی
4,867,774
4,817,428
1.0
%

اطلس
849,255
918,754
(7.6)
%

لاتین
547,321
515,494
6.2
%

مجموع مایل های صندلی موجود تثبیت شده
6,264,350
6,251,676
0.2
%

عامل بار تلفیقی (٪)

داخلی
84.2
82.7
1.5
امتیاز

اطلس
76.7
75.7
1.0
امتیاز

لاتین
79.2
80.1
(0.9)
امتیاز

فاکتور بار یکپارچه
82.7
81.4
1.3
امتیاز

برنامه های تلفیقی

داخلی
4,622,006
4,530,448
2.0
%

اطلس
159,445
171,417
(7.0)
%

لاتین
311,372
304,397
2.3
%

کل برنامه های تلفیقی
5,092,823
5,006,262
1.7
%

ربع به تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

درآمد تلفیقی مسافران مایل (000)

داخلی
12,261,767
11,686,903
4.9
%

اطلس
2,164,499
2,296,835
(5.8)
%

لاتین
1,087,117
1,067,347
1.9
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد تلفیقی
15,513,383
15,051,085
3.1
%

مایل های صندلی موجود تلفیقی (000)

داخلی
14,246,904
13,900,064
2.5
%

اطلس
2,777,855
2,969,489
(6.5)
%

لاتین
1,352,462
1,323,028
2.2
%

مجموع مایل های صندلی موجود تثبیت شده
18,377,221
18,192,581
1.0
%

عامل بار تلفیقی (٪)

داخلی
86.1
84.1
2.0
امتیاز

اطلس
77.9
77.3
0.6
امتیاز

لاتین
80.4
80.7
(0.3)
امتیاز

فاکتور بار یکپارچه
84.4
82.7
1.7
امتیاز

برنامه های تلفیقی

داخلی
14,154,916
13,764,838
2.8
%

اطلس
533,680
566,907
(5.9)
%

لاتین
789,228
789,907
(0.1)
%

کل برنامه های تلفیقی
15,477,824
15,121,652
2.4
%

سال تا تاریخ

2012
2011
تغییر دادن

درآمد تلفیقی مسافران مایل (000)

داخلی
49,106,446
47,386,091
3.6
%

اطلس
10,741,122
10,792,122
(0.5)
%

لاتین
5,032,878
4,899,106
2.7
%

مجموع مایلهای مسافری درآمد تلفیقی
64,880,446
63,077,319
2.9
%

مایل های صندلی موجود تلفیقی (000)

داخلی
57,807,441
56,308,025
2.7
%

اطلس
13,604,210
13,453,752
1.1
%

لاتین
6,098,560
5,993,474
1.8
%

مجموع مایل های صندلی موجود تثبیت شده
77,510,211
75,755,251
2.3
%

عامل بار تلفیقی (٪)

داخلی
84.9
84.2
0.7
امتیاز

اطلس
79.0
80.2
(1.2)
امتیاز

لاتین
82.5
81.7
0.8
امتیاز

فاکتور بار یکپارچه
83.7
83.3
0.4
امتیاز

برنامه های تلفیقی

داخلی
56,175,646
54,551,798
3.0
%

اطلس
2,643,706
2,663,244
(0.7)
%

لاتین
3,705,464
3,639,075
1.8
%

کل برنامه های تلفیقی
62,524,816
60,854,117
2.7
%

یادداشت:

1)
کانادا ، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده در نتایج داخلی گنجانده شده اند.

2)
اعداد لاتین شامل کارائیب است.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

درباره نویسنده

سردبیر

سردبیر ، لیندا هوهولز است.