دسته بندی - انجمن ها

اخبار مربوط به سازمان ها و انجمن های مسافرتی و گردشگری.
اخبار شامل به روز رسانی در UNWTO, WTTC، ETOA، ICTP، هیئت گردشگری آفریقا، ASTA، USTOA، PATA، سازمان های گردشگری اقیانوس آرام جنوبی، DRV و بسیاری دیگر.