نویسنده - Mario Masciullo - eTN ایتالیا

Air Force One به مافوق صوت می رود

این پروژه که توسط شرکت Exosonic ساخته شده است ، شامل کابین های لوکس و فناوری است که به آن امکان می دهد از طریق ...