دسته - اخبار سفر آموزشی

اخبار و اطلاعات مربوط به آموزش در صنعت مسافرت و جهانگردی. دانشگاه ها ، کالج ها ، کارگاه ها و اساتیدی که آن را اداره می کنند.اینجا کلیک کنید برای ارسال اخبار آموزشی