گروه - اخبار سفر و گردشگری بورکینافاسو برای مسافران و متخصصان سفر

اخبار سفر و گردشگری بورکینافاسو برای بازدید کنندگان. به دلیل تروریسم ، جنایت و آدم ربایی به بورکینافاسو سفر نکنید. خلاصه کشور: گروه های تروریستی نقشه کشی حملات در بورکینافاسو را ادامه می دهند. تروریست ها ممکن است حملات خود را با هشدار کم یا بدون هشدار در هر مکان انجام دهند. اگر تصمیم دارید به بورکینافاسو سفر کنید: برای سفر به مناطق پر خطر از وب سایت ما دیدن کنید.