دسته - اخبار سفر چاد

چاد ، که به عنوان رسمی جمهوری چاد شناخته می شود ، کشوری محصور در خشکی در شمال مرکزی آفریقا است. از شمال با لیبی ، از شرق با سودان ، از جنوب با جمهوری آفریقای مرکزی ، از جنوب غربی با کامرون و نیجریه و از غرب با نیجر همسایه است.