دسته - اخبار سفر گویان

اخبار سفر و گردشگری گویان برای بازدید کنندگان. گویان ، کشوری در سواحل آتلانتیک شمالی آمریکای جنوبی ، توسط جنگل انبوه آن تعریف شده است. انگلیسی زبان ، با موسیقی کریکت و کالیپسو ، از نظر فرهنگی به منطقه کارائیب متصل است. پایتخت این کشور ، جورج تاون ، به دلیل معماری استعماری انگلیس ، از جمله کلیسای جامع آنگلیکان سنت جورج با چوب های بلند ، مشهور است. یک ساعت بزرگ نمای Stabroek Market ، منبع تولیدات محلی را نشان می دهد.

>