دسته - اخبار سفر ژاپن

اخبار سفر و گردشگری ژاپن برای مسافران و متخصصان سفر. ژاپن کشوری جزیره ای است که در شرق آسیا واقع شده است. این کشور از غرب با دریای ژاپن و از شرق با اقیانوس آرام همسایه است و بیش از 3,000 کیلومتر در امتداد ساحل قاره از دریای اوهوتسک در شمال به دریای چین شرقی و دریای فیلیپین در جنوب گسترش می یابد.

>