دسته - اخبار سفر لیبی

اخبار سفر و گردشگری لیبی برای مسافران و متخصصان سفر. لیبی ، رسماً کشور لیبی ، کشوری در منطقه مغرب در شمال آفریقا است که از شمال با دریای مدیترانه ، از شرق با مصر ، از جنوب شرقی با سودان ، از جنوب شرقی با چاد ، از جنوب با نیجر از جنوب غربی ، با الجزایر با الجزایر هم مرز است. غرب ، و تونس در شمال غربی.