دسته - اخبار سفر ماداگاسکار

اخبار سفر و جهانگردی ماداگاسکار برای بازدید کنندگان. ماداگاسکار ، به طور رسمی جمهوری ماداگاسکار ، و قبلاً به عنوان جمهوری مالاگاسکی شناخته می شد ، یک کشور جزیره ای در اقیانوس هند ، تقریباً 400 کیلومتری سواحل شرق آفریقا است. ماداگاسکار با 592,800،2 کیلومتر مربع دومین کشور جزیره ای جهان است.