دسته بندی - اخبار سفر مایوت

اخبار سفر و گردشگری مایوت برای بازدید کنندگان. مایوت یک مجمع الجزایر در اقیانوس هند بین ماداگاسکار و سواحل موزامبیک است. این یک بخش و منطقه از فرانسه است ، اگرچه فرهنگ سنتی مایوت بیشترین ارتباط را با جزایر همسایه کومور دارد. مجمع الجزایر مایوت توسط یک صخره سد مرجانی احاطه شده است ، که به یک تالاب و ذخیره گاه دریایی که مقصد محبوب غواصی هستند ، پناه می برد.