دسته - اخبار سفر مغولستان

اخبار سفر و جهانگردی مغولستان برای بازدید کنندگان. مغولستان ، کشوری که با چین و روسیه همسایه است ، به وسعت گسترده ، ناهموار و فرهنگ عشایری مشهور است. پایتخت آن ، اولان باتور ، در حوالی میدان Chinggis Khaan (چنگیز خان) قرار دارد که به عنوان بنیانگذار بدنام امپراتوری مغول در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی نامگذاری شده است. همچنین در اولان باتور موزه ملی مغولستان ، آثار تاریخی و مردم نگاری و صومعه مرمت شده Gandantegchinlen در سال 13 وجود دارد.