دسته - کالدونیای جدید

کالدونیای جدید یک سرزمین فرانسه است که ده ها جزیره در اقیانوس آرام جنوبی را تشکیل داده است. گردشگری صنعت مهمی برای این قلمرو جزیره است.

کالدونیای جدید یک سرزمین فرانسه است که ده ها جزیره در اقیانوس آرام جنوبی را تشکیل داده است. این شهر به دلیل سواحل نخل و تالاب سرشار از زندگی دریایی ، که با مساحت 24,000 کیلومتر مربع ، در میان بزرگترین سواحل جهان شناخته شده است. یک صخره سد عظیم جزیره اصلی ، Grand Terre ، مقصد اصلی غواصی را احاطه کرده است. پایتخت ، نومئه ، رستوران های تحت تأثیر فرانسه و بوتیک های مجللی است که مدهای پاریسی را می فروشند.

>