دسته - اخبار سفر نیجر

اخبار سفر و گردشگری نیجر برای مسافران و متخصصان سفر. نیجر یا نیجر ، به طور رسمی جمهوری نیجر ، کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است که به نام رودخانه نیجر نامگذاری شده است. نیجر از شمال شرقی با لیبی ، از شرق با چاد ، از جنوب با نیجریه ، از جنوب غربی با بنین ، از غرب با بورکینافاسو و مالی و از شمال غربی با الجزایر همسایه است.

>