دسته - سفر به الجزایر

اخبار سفر و گردشگری الجزایر برای بازدید کنندگان و متخصصان سفر.

الجزایر کشوری در آفریقای شمالی است که دارای خط ساحلی مدیترانه و فضای داخلی صحرای صحرا است. بسیاری از امپراطوری ها میراث هایی را در اینجا به جا گذاشته اند ، مانند ویرانه های روم باستان در ساحل Tipaza. در پایتخت ، الجزایر ، مکانهای دیدنی عثمانی مانند مسجد حدود 1612 Ketchaoua با کوچه های باریک و راه پله های خود در دامنه کوه تپه Casbah قرار گرفته اند. کلیسای جامع نو-بیزانسی نوتردام دو آفریکه مربوط به دوران استعمار فرانسه است.