دسته بندی - سفر ارمنستان

اخبار فوری از ارمنستان - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

ارمنستان یک کشور و جمهوری شوروی سابق در منطقه کوهستانی قفقاز بین آسیا و اروپا است. در میان تمدن های اولیه مسیحی ، این مکان توسط مکان های مذهبی از جمله معبد یونانی-رومی گارنی و کلیسای جامع اچمیادزین در قرن 4 ، مقر کلیسای ارمنستان تعریف شده است. صومعه خور ویراپ یک مکان زیارتی در نزدیکی کوه آرارات است ، آتشفشانی خفته و آن سوی مرز ترکیه.