دسته - سفر به گینه

اخبار فوری از گینه - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری گینه برای بازدید کنندگان. گینه کشوری در غرب آفریقا است که از غرب با اقیانوس اطلس همسایه است. این مکان به دلیل ذخیره گاه طبیعی Mount Nimba در جنوب شرقی شناخته شده است. این ذخیرهگاه از یک رشته کوه جنگلی غنی از گیاهان و حیوانات بومی ، از جمله شامپانزه ها و وزغ های زنده حمایت می کند. در ساحل ، پایتخت ، کوناکری ، دارای خانه های مدرن مسجد جامع و موزه ملی ، با آثار منطقه ای است.