دسته بندی - سفر به عراق

اخبار فوری عراق - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری عراق برای بازدید کنندگان. عراق ، به طور رسمی جمهوری عراق ، کشوری در آسیای غربی است که از شمال با ترکیه ، از شرق با ایران ، از جنوب شرقی با کویت ، از جنوب با عربستان سعودی ، از جنوب غربی با اردن و از غرب با کشور سوریه همسایه است. پایتخت و بزرگترین شهر بغداد است